Projektbeskrivning

Brf Vridmaskinen 3, Stora Essingen

Den grönklassade fastigheten ligger på Eknäsvägen på Stora Essingen. Fasadrenoveringen innebar bl.a. att all fasadputs knackades ner till stommen och fasaderna putsades om med kalkbruk. Detaljer byttes ut eller rengjordes. Balkongplattorna bilades bort och göts om och balkongskärmarna tvättades.

Entrepenaden genomfördes under 2018.