Projektbeskrivning

Dolomitgränd, Bromma

Isolering och puts på nyproducerat flerbostadshus i Beckomberga-området i Bromma.

Projektet ägde rum under 2008.