Projektbeskrivning

Ekebyhovs slott, Ekerö

Ekebyhovs slott började byggas på 1670-talet men arbetet avstannade och 2-våningsbyggnaden i trä blev inte klar förrän i början av 1700-talet. Idag ägs slottet av Ekerö kommun.

Tresson målade under 2013 delar av fasaden och även några fönster och takkupor.

Slottet är kulturminnesmärkt vilket gör att det omfattas av en särskild skyddslagstiftning som anger att byggnaden inte för förvanskas utan ska bevaras i sin helhet. Således användes linoljefärg som varit den färg som byggnaden målats med genom tiderna, en färg som baseras på traditionell teknik. Tekniskt är man då också på den säkra sidan. Om en byggnad har bevarats under lång tid med linoljefärg kan den bevaras också i framtiden med samma färg. Kulörerna som togs fram är så nära ursprungskulörerna som möjligt.