Projektbeskrivning

Elite Hotel, Saltsjöqvarns kaj, Nacka

Saltsjöqvarn har sitt ursprung i firman Holmberg & Möller, vars syfte var att bedriva förmalning av spannmål på olika tullkvarnar i Stockholms närhet. Den för sin tid moderna ångdrivna kvarnanläggningen Saltsjöqvarn stod klar 1890. Idag finns hotell och bostäder på området.

2009 gjordes hotellets sockel med utsmyckning om, och trasigt och skadat tegel byttes ut på flerbostadshuset.