Projektbeskrivning

Gamla Huddingevägen, Örby

Takarbete som innebar byte av tegelpannor, ny plåtbeklädnad på takkuporna samt översyn och justering av taksäkerhet.

Renoveringen ägde rum under 2009.