Projektbeskrivning

Gillerbacken 28, Rågsved

Fasadrenovering av ett punkthus om 10 våningar. Fasaden tilläggsisolerades och putsades med tjockputssystem.

Renoveringen ägde rum under 2015.

Före/efterbild