Projektbeskrivning

Helenelundsskolan, Sollentuna

Renoveringen av skolan på Sollentunavägen 68, omfattade 5 av skolområdets huskroppar, sammanlagt  ca 5100 kvm. bruttoyta.

Entreprenaden omfattade byte av fönster, tilläggsisolering, ny träpanel, nya fasadskivor och fasadplåt. Cirka 350 fönsterpartier, av det större slaget, monterades.

Renoveringen ägde rum under 2014.

Före/efterbild