Projektbeskrivning

Kv. Bruksbäraren 2, Bandhagen

Ett 10-våningshus får nytt papptak och tilläggsisolerade fasader. Fastigheten kvarteret Bruksbäraren 2 ligger på Skebokvarnsvägen.

Entreprenaden genomfördes under 2018.