Projektbeskrivning

Kv. Bruksbäraren, Bandhagen

Två 3 våningshus med överbyggnad som bildar en portik och ett tio våningshus får nya papptak och tilläggsisolerade fasader. Fastigheten kvarteret Bruksbäraren 2 ligger på Skebokvarnsvägen.

Entreprenaden genomförs under 2018.