Projektbeskrivning

Kv. Marö, Farsta strand

Omfattande totalentreprenad som i princip endast lämnar taken på fastigheten orörda. I övrigt renoverades fasader, balkonger och loftgångar. Fönster och räcken byttes ut och även lägenhetsdörrarna och portarna.

Fastigheten består av 3 huskroppar, ett 6-våningshus och 2 låghus.

Renoveringen avslutades under vintern 2014.

Före/efterbild