Projektbeskrivning

Kv. Skidföret, Hägersten

Fastigheterna på Glidgränd 1-13 putsades om med hjälp av ett rotsystem. Det är ett system anpassat för framförallt omputsning av tidigare putsade fasader och minskar arbetstiden och kostnaden vid omputsning av en fasad genom att man slipper ta bort det befintliga putsskiktet.

Arbetet pågick under 2018.

Före/efterbild