Projektbeskrivning

Kv. Skidföret, Hägersten

Fastigheterna på Glidgränd 1-13 putsas om med hjälp av ett rotsystem. Det är ett system anpassat för framförallt omputsning av tidigare putsade fasader och minskar arbetstiden och kostnaden vid omputsning av en fasad genom att man slipper ta bort det befintliga putsskiktet.

Arbetet pågår under 2018.