Projektbeskrivning

Kvarteret Sparven, Stockholm

Projektet innebar renovering av 14 balkongöverytor samt omarbetning och renovering av 14 smidesräcken på fastighet i Stockholm city. Fastigheten har byggår 1903.

Projektet genomfördes under 2015.