Projektbeskrivning

Kvarteren Stormen 5 & 6 och Stenbrottet 6, Lidingö

Entreprenaden innebär ROT-system med ny puts samt fönsterbyte på tre 50-talsfastigheter på Lidingö.

Entreprenaden genomförs under senare delen av 2018.