Projektbeskrivning

Kv. Träskö 2 och 3, Farsta strand

Entreprenaden omfattade tilläggsisolering och putsning av fasader, fönsterbyte, byte av balkongskärmar och takomläggning på sammanlagt fem punkthus med vardera 10 våningar. Adresserna är Ullerudsbacken, Farsta strand.

Projekten avslutades under 2017.

Före/efterbild