Projektbeskrivning

Kv. Verkstadsklubben 5, Stockholm

På Brantingsgatan 31 på Gärdet finns funkisfastigheten från 1937 vars fasad blev omputsad och vars plåt- och tegeltak blev omlagt av Tresson under 2015.