Projektbeskrivning

Kvarteret Bjurö, Nordmarksvägen, Farsta Strand

Tilläggsisolering och puts, ytbehandling av balkonger, nya balkongräcken, byte av fönster och omläggning av tak på 3 huskroppar om sammanlagt ca 6600 kvm.

De tre husen genomgick ett helt fönsterbyte som innebar att båge och karm revs och nya fönster monterades.

Skadad betong på balkongplattor och sidoväggar lagades och ytbehandling av alla betongytor utfördes. Framkantsgjutning på flertalet av balkongerna som också fick nya balkongräcken med färgad glasfront. Dessutom fick några balkonger nya inglasningar.

Omläggning av nytt tätskikt på papptak samt byte/justering av brunnar, takluckor och taksäkerhet.

Renoveringen ägde rum under 2011.

Före/efterbild