Projektbeskrivning

Kvarteret Blå Jungfrun, Farsta

Isolering och armerat putssystem på 4 lamellhus i Hökarängen byggda med så kallad passivhusteknik.

Arbetet ägde rum under 2009.