Projektbeskrivning

Kvarteret Cybele, Gamla stan

En fasadrenovering genomfördes på en smal innergård samt 4 fönster byttes ut på fastigheten Cybele 14 som ligger centralt på Stora Nygatan i Gamla stan i Stockholm. Byggnaden grundlades under 1500-1600-talet och på 30-talet bildades nuvarande fastighet Cybele 14 genom en sammanslagning av tre fastigheter. Renoveringen var komplicerad då gården är svårtillgänglig. All ställning och material bars genom lokalerna för att byggas upp på innergården.

Renoveringen genomfördes 2013.

Före/efterbild