Kvarteret Fägnaden, Stockholm

//Kvarteret Fägnaden, Stockholm
Kvarteret Fägnaden, Stockholm2017-03-27T10:55:07+00:00

Projektbeskrivning

Kvarteret Fägnaden, Stockholm

Tjockputssystem på nyproducerat flerbostadshus beläget på Franzéngatan 33-39 på Hornsbergs strand. Arbetet genomfördes under 2009.

Projektdetaljer

Kategorier