Projektbeskrivning

Kvarteret Fägnaden, Stockholm

Tjockputssystem på nyproducerat flerbostadshus beläget på Franzéngatan 33-39 på Hornsbergs strand. Arbetet genomfördes under 2009.