Projektbeskrivning

Kvarteret Fredfors 12, Bromma

Isolering, puts och sockel på nyproducerat flerbostadshus på Bällstavägen/Karlsbodavägen i Bromma.

Projektet genomfördes 2007/2008.