Projektbeskrivning

Kvarteret Gäddan, Huddinge

Fasad- och balkongrenovering på två punkthus på Kommunalvägen 20 och 22. Husen har vardera 8 våningar och fasadytan uppgår till ca 4000 kvm.

Projektet genomfördes under 2011.