Projektbeskrivning

Kvarteret Gurkan 8, Stockholm

Putsning av om- och tillbyggnad  av f.d. industrifastighet på Södermalm. Numera är fastigheten ett flerbostadshus som rymmer 35 lägenheter.

Renoveringen ägde rum under 2007.