Projektbeskrivning

Kvarteret Lammet, Stockholm

Kvarteret Lammet ansågs inte värt att bevara och skulle lämna plats åt nya moderna fastigheter under rivningsivern på 1950- och 60-talet. Räddningen blev Familjebostäder som köpte fastigheterna av Stockholm stad, planerade för bostäder och kontor och istället rustade upp.

Renoveringen ägde rum under 2012-2013. I Etapp 1 renoverades fasaderna på Bryggargatan och Klara Norra Kyrkogatan, en yta av ca 1300 kvm. Etapp 2 innehöll fasadrenovering och  ommålning av fönster och dörrar på ca 1800 kvm på adresserna Klara Norra Kyrkogata och Gamla Brogatan.