Projektbeskrivning

Kvarteret Ljungen, Sundbyberg

En omfattande renovering av fyra hus på Spelmanshöjden 1-26. Husen byggdes 1964 och var tidstypiska i standarden. Efter 45 år, var de således i behov av renovering. Renoveringen gjorde husen både miljövänliga och gav ett energisnålare boende med bättre inomhusklimat.

Tresson var totalentreprenör och tilläggsisolerade fasaderna och applicerade ny puts och fasadskivor mellan fönstren. Samtidigt utfördes asbestsanering av gamla eternitskivor.

Balkongerna göts i framkant och förlängdes med 7 cm för att fortsatt linjera med fasaden som i och med tilläggsisoleringen flyttades ut. Balkongräckena byttes och tegelytor tvättades och impregnerades. Slutligen genomfördes också omfattande plåtarbeten där i princip all fasadplåt byttes ut.

Taket fick ny takduk och nya takluckor.

Slutligen genomfördes omfattande plåtarbete som i princip gick ut på att all plåt på fasaden byttes ut. Fastigheten omfattar 4 huskroppar om 3 våningar och renoveringen omfattade en bruttoyta om ca 10 500 kvm.

Renoveringen ägde rum under 2011-2012.