Projektbeskrivning

Kvarteret Mispeln, Älta

Ventilerat putssystem på 9 nyproducerade parhus i trädgårdsstaden Södra Hedvigslund i Älta.

Projektet ägde rum under 2012.