Projektbeskrivning

Kvarteret Örnen, Södertälje

Tilläggsisolering och puts på ca 1500 kvm på radhus på Torsgatan i Södertälje.

Renoveringen genomfördes under 2009.