Projektbeskrivning

Kvarteret Porla Brunn, Stockholm

Ventilerat putssystem på nyproducerat flerbostadshus beläget vid Olivecronas väg och Valentin Sabbats gata, mellan Vasaparken och Sabbatsbergs sjukhus.

Projektet ägde rum under 2008.