Projektbeskrivning

Kvarteret Sparven 9, Norrvattens huvudkontor, Sundbyberg

Omputsning av befintlig fasadputs, byte av samtliga fönster samt ombyggnation av takkupor på fastighet på Skogbacken 6.

Renoveringen ägde rum under 2010.