Projektbeskrivning

Kvarteret Stråhatten 5, Fruängen

Ny armerad puts och avfärgning samt fönsterbyte på flerbostadshus på Elsa Borgs gata 12-24. Bruttoytan uppgår till ca 2600 kvm.

Renoveringen ägde rum under 2009.