Projektbeskrivning

Kvarteret Tobaksmonopolet 2, Stockholm

Liten renovering genomfördes på delar av byggnadens balustrader mot öster och väster. Putspelarna på balustraderna mot öster och väster omputsades och andra mindre lagningar och putsarbeten utfördes. Även en del plåtarbeten.

Den kulturminnesskyddade fastigheten, som huserade Tobaksfabriken, uppfördes 1917-1922.

Projektet avslutades under sommaren 2015.