Projektbeskrivning

Kvarteret Torgståndet, Sollentuna

Tresson monterade armerat tjockputssystem på nyproducerad fastighet vid Sollentuna centrum.

Projektet genomfördes under 2010.