Projektbeskrivning

Kvarteret Tummaren 2, Enskede

Tilläggsisolering av fasaderna på två flerbostadshus med en sammanlagd yta om ca 2500 kvm samt omgjutning av balkoner och byte av ca 230 fönster och fönsterdörrar. Fastigheten ligger på Bäckaskiftsvägen 2-36 i Stureby, Enskede. Renoveringen ägde rum under 2013-2014.

Före/efterbild