Projektbeskrivning

Kvarteret Ungraren, Bromma

Montering av ett vid tiden nytt putssystem på tre nyproducerade lågenergihus i Blackeberg.  Husen byggdes med så kallad passivhusteknik vilket innebär att huset tar tillvara den energi som redan finns i huset genom alstrad värme från människor (de boende), hushållsmaskiner och annan elektronik.

De tre byggnaderna är dessutom uppförda med energieffektiva stommar av platsgjuten betong, s.k. VST-stomme.  På denna stomme monterades putssystemet.

Projektet genomfördes under 2012.