Projektbeskrivning

Kvarteret Vattuormen 13, Stockholm

Balkongrenovering av 19 balkonger (mot gata och gård) på fastighet på Kungsholmstorg 8. Fastigheten byggdes 1906-1907.

De 8 stålramsbalkongerna mot gatan har dekorativa svarta smidesräcken med överliggare i ek. Gårdsfasaden har 11 indragna balkonger i med enklare smidesräcken.

Balkongrenoveringen ägde rum 2012-2013.