Projektbeskrivning

Magnusvägen/Husargränd, Jakobsberg

Blästring och renovering av 128 balkonger på två 60-talsfastigheter i Jakobsberg. Projektet pågick under 2015.