Projektbeskrivning

Milstensvägen, Ursvik

Isolering och puts på nyproducerat flerbostadshus.

Projektet genomfördes under 2007.