Projektbeskrivning

Rikstens skola, Tullinge

På Flygarvägen 5 i Tullinge fick skolbarn och byggarbetare samsas om utrymmet under en period. Tresson hjälpte till med det klassiska murandet på en tillbyggnad i etapp 2.

Murningen avslutades 2016.