Projektbeskrivning

Stagneliusvägen 34, Stockholm

Den befintliga putsen knackades ner från fasaden som sedan applicerades med ny tjockputs (KC-bruk). Vidare revs det befintliga tunnputssystemet på burspråk och ersattes med mineralullsskiva. Även en del plåt- och måleriarbeten genomfördes.

Projektet avslutades sommaren 2017.