Projektbeskrivning

Stora Katrineberg Gård, Liljeholmen

Fasadrenovering och fönstermålning på kulturminnesmärkt fastighet från 1770-talet. Den historiska fastigheten, en huvudbyggnad samt två flyglar, ligger på Liljeholmsvägen 16, väl dolt innanför moderna kontorskomplex.

Projektavslut: till våren 2019.