Projektbeskrivning

Västberga Allé 26, Hägersten

Tresson fasadrenoverade fastigheten där kontoret är inrymt. Fasaden högtryckstvättades, lagades och färgades om i kulören NCS 2500 N (merparten) och NCS 3500 N (partier och omfattningar). Sockeln målades i svart kulör. Fastighetsägaren passade också på att tilläggsisolera taket och måla fönster då fasadställning ändå var etablerad.

Renoveringen ägde rum under sommaren 2014.

Före/efterbild