Brf Skrivkortet 2, Vällingby

2018-10-11T08:31:26+00:00

Brf Skrivkortet 2, Vällingby Fasaden har renoverats och fått en ljusare kulör, plåttaket har bytts ut till papptak, taksäkerheten har setts över och hängrännor och stuprör bytts ut. Garageportarna har renoverats och betongen rengjorts och impregnerats. Fastigheten ligger på Mörsilsgatan i Vällingby. Entreprenaden avslutades 2018. Före/efterbild [...]

Brf Vridmaskinen 3, Stora Essingen

2018-09-24T09:14:15+00:00

Brf Vridmaskinen 3, Stora Essingen Den grönklassade fastigheten ligger på Eknäsvägen på Stora Essingen. Fasadrenoveringen innebar bl.a. att all fasadputs knackades ner till stommen och fasaderna putsades om med kalkbruk. Detaljer byttes ut eller rengjordes. Balkongplattorna bilades bort och göts om och balkongskärmarna tvättades. Entrepenaden genomfördes under 2018.

Brf Högvakten, Stockholm

2018-09-03T10:02:09+00:00

Brf Högvakten 7, Stockholm Det grönklassade huset vid Tessinparken byggdes i början av 1930-talet och har 21 stålramsbalkonger på gatufasaden, fördelat på 4 olika balkongtyper. Samtliga av dessa balkonger renoverades av  Tresson balkong under 2017. Entreprenaden innebar att balkongerna bilades ner i sin helhet och nya plattor göts och balkongräcken och skärmar byttes ut. Även [...]