Tak

/Tak

Brf Skrivkortet 2, Vällingby

2018-10-11T08:31:26+02:00

Brf Skrivkortet 2, Vällingby Fasaden har renoverats och fått en ljusare kulör, plåttaket har bytts ut till papptak, taksäkerheten har setts över och hängrännor och stuprör bytts ut. Garageportarna har renoverats och betongen rengjorts och impregnerats. Fastigheten ligger på Mörsilsgatan i Vällingby. Entreprenaden avslutades 2018. Före/efterbild [...]

Brf Hyvelbänken 3, Enskede

2018-06-25T09:19:42+02:00

Brf  Hyvelbänken, Enskede Två hus med byggår 1947 genomgår fasad- och takrenovering. Entreprenaden innebär i detalj att cellplastisoleringen rivs och ersätts med mineralull och ett Serporoc tjockputssystem. Tegeltaken läggs om. Både vindar och fasader tilläggsisoleras. Entreprenaden genomförs under 2018.