Renovering av tunnputsfasad åt brf Rosenlinden

//Renovering av tunnputsfasad åt brf Rosenlinden