2014-08-04 | Det omfattande arbetet med att renovera brf Fatbursbrunnens 1800-tals fasad går framåt. Om än i långsam takt. Inför planeringen av denna typ av arbeten är det svårt att beräkna tidsåtgången då man inte exakt vet hur putsen ser ut på alla ställen. Projektavslut har därför skjutits fram till våren 2015 på grund av den komplicerade processen att rekonstruera fasaden.

– Det är väldigt svårt att beräkna tidsåtgången på den här typen av fasader, där det finns så mycket utsmyckningar och detaljer, innan arbetet har påbörjats, säger Tommy Henriksson, produktionsansvarig för fasader på Tresson.

– Fasaden har mycket tjocka putsskikt, på sina ställen upp till 10 cm bruk vilket medför att vi måste slå på bruket i betydligt fler omgångar än beräknat. Vi använder också traditionellt luftkalkbruk som fastigheten ursprungligen är putsad med och detta bruk har lång torkningstid och måste torka mellan putspåslagen.

-Vår ambition är att återställa fasaden till sitt ursprung, både gällande materialval och utseende och då går det inte att skynda fram, säger Tommy.

Idag är fasaderna mot Maria Prästgårdsgata till stora delar färdigrenoverade och resultatet är fantastiskt. Den som väntar på något gott…

I tidningen Bo Bättre (nr 1-2014) uppmärksammades renoveringen och bostadsrättsföreningen i ett stort reportage. Temat för numret var fönster, fasad, balkong och utomhusmiljö. Om du inte är medlem i en bostadsrättsförening (då får du Bo Bättre i brevlådan) kan du köpa en digital version av tidningen för 15 kr via Qiozk, en distributör av digitaltidningar.