2018-08-01 | Fasadrenovering och fönsterbyte på klassiskt 50-talsobjekt i Hägersten

När man befinner sig på Kristalltorget i Solberga är det som om tiden stått still sedan 50-talet. Detaljerna på de två husen som står som fonder till torget är bevarade och i stort sett i bra skick. Fasaderna behöver dock ny puts, fönsterna behöver bytas ut och balkongräckena bytas. Detta gör Tresson på ett av husen, nämligen det som tillhör brf Kristallen 9.

Torget ligger i stadsdelens västra del, och är det något mindre av Solbergas två torg. Det byggdes under 1950-talet efter ritningar av Backström & Reinius, och kan sägs vara ett praktexemplar på hur torg planerades på 50-talet.