2019-07-18 | Tresson påbörjar inom kort den gedigna yttre renoveringen av Tallbohovs många hus

Området Tallbohov i Järfälla är stort. Renoveringen som Tresson ska genomföra berör 691 lägenheter fördelat på 22 huskroppar.

Det omfattande projektet  går ut på att renovera, putslaga och färga om putsade fasaddelar, reparera skador i tegelfasader, tilläggsisolera tak, renovera balkonger, byta ut samtliga fönster, riva och bygga nya utfackningsväggar i anslutning till balkongerna samt anpassa bröstningar i kök till nya fönsterstorlekar.
Entreprenaden startar med fönsterbyte strax efter sommaren och förväntas vara klar under 2021 vilket betyder att många hantverksteam kommer att behöva finnas på plats parallellt.