16-02-17 | Fastigheten i Hässelby Gård påbörjar sin renovering till våren

I kvarteret Ekotemplet i Hässelby ligger fastigheten som tillhör Brf Tempelekot. Föreningens fastighet ligger på Astrakangatan och består av fyra flerbostadshus om 3 våningar. Husen byggdes 1955.

Till våren startar arbetet med att tilläggsisolera (80 mm mineralullsskivor monteras på befintlig fasad) och putsa om fasaden med spritputs. Samtidigt gjuts balkongerna om och diverse plåtarbeten genomförs.