2017-01-04 | Tressons hantverkare Tony Sundqvist demonstrerar renovering med ädelputs

Att vi har många bra murare på Tresson råder det ingen tvekan om men att vi har en You Tube-stjärna visste vi föga. I You Tube-filmen ”Ädelputs” beskrivs ädelputs och hur man renoverar putsen. Tony Sundqvist är muraren som demonstrerar.

Filmen är producerad av Hantverkslaboratoriet 2011.

Se filmen här.