2018-08-23 | Stormen och Stenbrottet blir med ny fasad och nya fönster

Kvarteren Stormen 5 och 6 samt Stenbrottet 6 på Lidingö är tre fastigheter med byggår runt 1950.  Tresson påbörjar inom kort entreprenaden som innebär ROT-system med ny puts och fönsterbyte i samtliga tre hus.