15-06-18 | Brf Narvas balkonger på K-märkta Östermalmsfastigheter kräver både kreativitet och hantverksskicklighet

Brf Narvas fastigheter i kvarteret Harpan 32 och Harpan 28 i Stockholm byggdes mellan åren 1897 och 1903 och är K-märkta. Denna K-märkning ställer höga krav på renoveringen vilket bland annat innebär att varje del tillhörande balkongerna bör renoveras och inte ersättas. Och om detta inte är möjligt, om delen t.ex. är väldigt skadad, ska delarna ersättas av exakta kopior.

Renoveringen kommer dessutom helt och hållet att ske på plats istället för i en smidesverkstad. För att möjliggöra detta byggs boxar runt varje enskild balkong för att skydda fasaden runt omkring och även övrig omgivning.

Balkongerna, som är helt och hållet i stål, blästras, förzinkas och lackas sedan på plats.

Sammanlagt är det 15 st stålbalkonger och 2 burspråksbalkonger som genomgår renovering.

Renoveringen påbörjas under sensommaren.