15-03-06 | Brf Söderbysjön har tryckt på startknappen till en omfattande yttre renovering av sina 14 hus. Tresson är totalentreprenör.

Brf Söderbysjön ligger i Bagarmossen, på adresserna  Svartågatan 29 – 67, 48 – 84 och på Stångåvägen 4 – 28 (för övrigt granne till brf Voxnan vars renovering Tresson snart påbörjar). Sammanlagt har föreningen 359 lägenheter som är fördelade på 14 hus varav 3 har tegelfasader. Byggåret är 1954.

Totalentreprenaden innebär tilläggsisolering, putsning och byte av fönster.

Entreprenaden startar innan sommaren.